Çeçenistan Cumhuriyeti Devlet Arması

Çeçenistan Cumhurbaşkanı 22 Hazıran 2004 ve 125 nolu kararının "Çeçenistan Cumhuriyeti Devlet Arması Tüzüğü" ek maddesinde, Çeçenistan Cumhuriyeti Devlet Armasının şeklini ve boyutlarını ve onun resmi olarak kullanış şeklini belirlenmiştir. Çeçenistan Cumhuriyeti Devlet Arması – Çeçenistan’nın resmi sembölüdür.

Çeçenistan Devlet Arması Çeçen milli kültürü özelliklerini taşımaktadır.