DEVLET YÖNETİM YAPISI :

Çeçenistan Cumhuriyeti’nde devlet ve  hükümet yapısı her gelişmiş ve demokratik ülkelerde olduğu gibi demokratik şeffaf bir ortamda gerçekleştirilen  hükümet ve başkanlık seçimleri sonrasında ülkede var olan siyasi partilerin oy oranlarına göre hükümet oluşturması ve başkan seçilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

 

Devlet Başkanı

Hükümet ; Başbakan , Başbakan Yardımcısı , Hükümet Üyeleri , Hükümet Yönetmeliğinden oluşmaktadır.

Devlet Yapısı ; Bakanlıklar , Ofisler ve Komitelerden oluşmaktadır.

 

BAKANLIKLAR :

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Yol ve Ulaşım Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Spor ve Turizm Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Mülk ve Arazi İlişkileri Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Dış İlişkiler,Ulusal Politika,Basın ve Haberleşme Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Taşımacılık ve Ulaştırma Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Sanayi ve Enerji Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti İskan Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı

 

İDARE :

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Kayıt Ofisi

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Hükümeti Arşiv Yönetimi

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Devleti Başkanlığı ve Hükmeti İdaresi

 

KOMİTELER :

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Tüketici Haklarının Korunması ve Tüketici Piyasası Düzenlenme Komitesi

*       Mimarlık ve Kentsel Planlama Devlet Komitesi

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Ulusal Fiyat Tarifesi Komitesi

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Devlet Mubayaası Komitesi

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Gençlik Komitesi

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Hükümeti Ekoloji Komitesi

*       Çeçenistan Cumhuriyeti Hükümeti Küçük işletmeler ve Özel Girişimcilik Komitesi