Çeçenistan Bayrağı

Çeçenistan Cumhuriyeti resmi Bayrağı, veya Çeçen Bayrağı, Çeçenistan'nın millî bayrağıdır. Çeçenistan Cumhurbaşkanı 22 Hazıran 2004 ve 125 nolu "Çeçenistan Bayrağı Tüzüğü" kararının ek maddesinde, bayrağın boyutları belirlenmiştir:"Çeçenistan Bayrağın şekli dikdörtgen biçiminde, renkleri yeşil beyaz ve kırmızıdır."

 Sol tarafında 15 cm genişlikte olan dikey beyaz şeridi üzerinde altın sarısı  Çeçen milli ziynet(desen) bulunmaktadır. Bayrağın eni ile uzunluğu 2:3 tür.

Kanuna göre, Çeçenistan Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya
 ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Çeçenistan Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Çeçenistan Milli Bayrağına yukarıda zikredilen Kanuna aykırı veya saygısızca davranmak Çeçenistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu kanunlara göre hukuki sorumluluk gerektirmektedir.