AHMAT KADIROV CAMİİ’NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ :

 

Ahmat Hacı Kadırov Camii İslam dini mimarisinin zirvesini teşkil eden, klasik Osmanlı-Türk Mimarisi uslübunda, dört yarım kubbeli merkezi planlıdır. Caminin iç ve dış dekorasyon projeleri de aynı uslupta hazırlanıp, yer yer Çeçen motifleri kullanılarak uygulanmıştır. Genel olarak detaylarda geleneksel mimarı unsurlarının dizayn kriterlerine bağlı kalınmış ise de, taklide düşülmeden, tamamen orijinal tasarımlarla telif bir eser olarak ortaya konulmuştur.

Minareleri 62m, ana kubbesi ise 32.5 m yülsekliktedirler. Ana kubbesinin çapı 15m ‘dir. Caminin iç kullanım alanı 5000m2 ‘dir. Mahfil katı dahil olmak üzere cami ana mekanında 10 000 kişi aynı anda ibadet edebilecektir. İhtiyaç halinde avlusunda daha birkaç bin kişinin ibadet etmesi mümkün olmaktadır.

Caminin iç ve dış duvarları traverten ile kaplamalıdır. Bina depreme dayanıklı kazıklı sandık temeller üzerine çelik takviyeli betonarme sistemi ile inşa edilmiştir.

Ahmat Kadirov Camii’nde Türk – İslam medeniyeti sanatları olan: hat, tezyinat, taş ve mermer işçiliği, çini, maden işleri, mukarnas, malakari, sedefkari ve kündekarı gibi sanatlardan örnekler verilmiştir. Bu bakımdan Grozny’deki Ahmat Hacı Kadirov Camii bütün sanatları ustaca bir araya getiren kutsal ve maneviyat değeri yüksek bir mekan olmuştur.

25 Nisan 2006’da başlayan Ahmat Hacı Kadırov Camii’nin inşaatı 2.5 yılda tamamlanmıştır.